Udsigt til mere realistiske pensionsprognoser

Pensionsselskaberne er klar med en ny beregningsmodel, der vil give et mere præcist billede af, hvor meget kunderne kan forvente at have til rådighed på pensioneringstidspunktet. Stort set alle vil opleve, at den nye prognose vil vise et lavere rådighedsbeløb end hidtil.

Fire procent i årlig rente på obligationer og syv procent i årlig rente på aktier. Så simpel er den model, som pensionsselskaberne indtil nu har benyttet, når de har beregnet, hvor meget deres kunder kan forvente at have til rådighed, når de når folkepensionsalderen. Men det er på vej til at blive lavet om.

Et ekspertråd nedsat af brancheforeningerne Finans Danmark og Forsikring & Pension har udarbejdet en ny model, der inddrager flere aktivtyper for at give et mere nuanceret og realistisk billede af det forventede afkast. Ekspertrådet med professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School i spidsen har samtidig ændret forudsætningerne, så der de kommende ti år forventes lavere afkast på aktier og obligationer. Forudsætningerne bliver også udvidet med flere aktivtyper, og der bliver knyttet en forventet risiko til hvert investeringsaktiv.

Fra 1. januar 2019 bliver alle pensionsprognoser beregnet ud fra det forventede afkast på ti aktivtyper. I dag bygger prognoserne på to aktivtyper – aktier og obligationer.

Bedre planlægning

Det betyder, at stort set alle pensionskunder vil opleve, at deres pensionsprognose bliver mindre optimistisk, og at der derfor er udsigt til at have færre penge til rådighed i pensionisttilværelsen. Det er dog ifølge Head of Investments Morten Linde fra Willis Towers Watson mere en mulighed end et problem.

»Det er glædeligt, at vi nu får nogle mere realistiske prognoser, så kunderne får et mere præcist billede af, hvor mange penge de kan forvente at have til rådighed, når de går på pension. Det skaber langt bedre forudsætninger for at planlægge den økonomiske side af sin alderdom,« siger Morten Linde og understreger, at den nye model ikke har nogen betydning for selve opsparingen.

»Modellen ændrer ikke ved, hvad man reelt set får i rente eller afkast – og derfor kan man se frem til at få nøjagtig det samme beløb til rådighed som hidtil. Modellen ændrer alene ved prognosen, og det er i alles interesse, at prognosen er så præcis som muligt, så man ikke risikerer at spare hverken for meget eller for lidt op til pensionen,« siger Morten Linde.

Tre muligheder

De ændrede prognoser får især betydning for dem, der har længe til pensionen, da det forventede lavere afkast vil ramme dem i flere år. Dem, der har få år til pensionen, vil til gengæld ikke opleve et nævneværdigt fald i prognosen.

»Hvis man ikke er tilfreds med det beløb, som den nye prognose kommer til at vise, og derfor gerne vil øge sin pensionsudbetaling, så har man principielt tre muligheder: at foretage yderligere indbetalinger, at udsætte sit pensioneringstidspunkt eller at ændre i sin investeringsprofil, så man øger risikoen – og dermed også sandsynligheden for et højere afkast,« siger Morten Linde.

Den nye beregningsmodel bliver taget i brug 1. januar 2019, hvor det derfor også bliver muligt at se de nye prognoser på pensionsinfo.dk og på pensionsselskabernes hjemmesider.